Postals de Nadal

FUNCIÓ

Fem partíceps a la canalla per felicitar el Nadal

El projecte de les postals neix per felicitar el Nadal, es fa en col·laboració de l’escola pública del barri de Sant Antoni, la Ferran Sunyer. Cada any des del 2015 es convida a la la canalla dels diferents cicles a participar il·lustrant una postal, un jurat composat pels mateixos alumnes en selecciona 4 cada any, una per cicle. Aquestes postals s’imprimeixen i es dones a tot l’alumnat per a les seves famílies i també a l’escola per a que feliciti el Nadal amb aquestes postals. De Veí a Veí acaba distribuïnt les restants.

POSTALS CURS 2020-2021

POSTALS CURS 2019-2020

POSTALS CURS 2018-2019

POSTALS CURS 2017-2018

POSTALS CURS 2016-2017

POSTALS CURS 2015-2016