Recaptes

Escoles

FUNCIÓ

Aprendre a col·laborar en la solidaritat

Les diferents escoles del barri: Ferran Sunyer, Salesianes, Salesians i Pia, organitzen cada any un o diversos recaptes que acostumen a coincidir amb Nadal i/o amb final de curs al juny. En el moment que decideixen organitzar un recpate ens demanen què ens cal i fan recapte d’allò que en aquell moment ens va bé per omplir el nostre rebost.

escola ferran sunyerescola pia sant antoniescola salesianesescola salesians rocafort