LA NOSTRA MANERA DE FER

BASE TEÒRICA

CONCEPTES

LA BASE TEÒRICA QUE ENS SERVEIX COM A GUIA CONCEPTUAL

Els nostres fonaments s’identifiquen en 3 conceptes bàsics que giren entorn a: la idea de societat líquida del Sociòleg Zygmunt Bauman, la jerarquia de les necessitats humanes determinades a la Piràmide de Maslow i finalment al concepte d’empoderament tant comunitari com individual de Rappaport.

bauman

SOCIETAT LÍQUIDA

Tal com explica el prestigiós sociòleg Zygmunt Bauman, som en una societat de riscos i incerteses, amb menys i menys vincles amb estructures col·lectives i, per tant, més individualitzada. En altres paraules, l’autor del concepte de «societat líquida» considera que els trets característics de la nostra societat són els valors poc sòlids, sustentats en la incertesa i la rapidesa dels canvis que afebleixen els vincles humans: allò que abans significava nexes potents ara són lligams fràgils i provisionalitat. El treball, la política, les prestacions socials i els vincles humans es debiliten i esdevenen inestables, sense seguretat, fràgils, entre la incertesa i la desconfiança.

Donat l’empobriment d’estrucutres col·lectives i vincles comunitaris, un dels nostres objectius és la regeneració i contrucció de nous ponts comunitaris, que permetin minimitzar els riscos i incerteses per a generar confiança i col·laboració entre el veïnat. 

Dictamen Teixit associatiu i abordatge de la crisi: Consell de ciutat

JERARQUIA DE LES NECESSITATS HUMANES

Abraham Maslow va organitzar les necessitats humanes per nivells. Les va organitzas de més bàsiques (nivell 1) a menys (nivell 5), el fet és que no es pot cobrir tot un nivell superior sense haver cobert totalment l’anterior. Per tant, cal tenir en compte que tant usuaris com voluntaris estan cobrint necessitats humanes.
piràmide de maslow
Nivells de la piràmide:
Nivell 5: Autorrealització (creativitat, espontaneïtat, resolució de problemes,…)
Nivell 4: Reconeixement (Autoreconeixement, confiança, respecte, èxit)
Nivell 3: Amor/pertinença (amistat, efecte, intimitat sexual)
Nivell 2: Seguretat (física, feina, moral, familiar, de salut,…)
Nivell 1: Fisiologia (respiració, alimentació, descans, sexe,…)

bauman
bauman

EMPOWERMENT

En un moment de risc d’exclusió social degut a la manca de capacitat per a cobrir les necessitats bàsiques, les persones es veuen afectades a nivell personal. El fet comú en aquests casos, és la frustració davant la impossibilitat d’un mateix, per a garantir aquestes necessitats. Aquest fet fa que es tornin dependents a l’ajuda dels altres.
Considerm que un cop cobertes les necessitats bàsiques, és el punt de partida ideal per poder acompanyar-los en un procés de recuperació de la seva autonomia. Aquest procés és la base del concepte de “Empowerment” ( entenent-t’ho com a potenciació o enfortiment) on l’objectiu és que la persona guanyi aptituds que li permetin ser menys depenent i relacionar-se de manera més saludable amb l’entorn.

D’altra banda aquest concepte, també actua en el col·lectiu en el moment que un grup de gent que comparteix una mateixa inquietud, decideix treballar conjuntament, potenciant-se i enfortint-se per incidir en una preocupació comuna. Un cop aquest col·lectiu aconsegueix incidir-hi positivament, tots els subjectes que hi participen es senten empoderats individualment per aquesta participació col·lectiva. Amb aquest fet s’aconsegueix una potenciació de les capacitats personals tant de voluntaris com d’usuaris. La coherència d’aquest procés ve donada perquè el “Empowerment” viscut des del col·lectiu, és el que permet transmetre aquesta actitud a nivell individual.
Sofía Buelga (2007). El empowerment: la potenciación del bienestar desde la psicología comunitaria. En M. Gil (Dir), Psicología Social y Bienestar: una aproximación interdisciplinar (pp.154-173). Universitat: Zaragoza